Niezłe Sztuki | SMIK - Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

Niezłe Sztuki

Stworzony przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych w sierpniu 2013 roku blog traktujący o sztuce. Zauważyliśmy, że wciąż mało jest przestrzeni, gdzie o wytworach kultury się rozmawia i je komentuje.

Idea Niezłych Sztuk:

Kim jesteśmy? Ludźmi, którzy uczestniczą w sztuce, są jej odbiorcami w teatrze, klubie, sali kinowej, galerii, na ulicy. Zauważyliśmy, że brakuje miejsc, w których o sztuce się rozmawia, nie tylko informuje. Podzielimy się z Wami naszymi własnymi wrażeniami, powiemy gdzie warto iść, a które miejsca omijać, znajdziemy wydarzenia i artystów, o których warto napisać. Bo wszystko, o czym piszemy widzieliśmy na własne oczy. Bo sztuką jest tworzyć, a nie odtwarzać.