Daniel Przastek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych. Stypendysta Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo (USA). W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor książki Środowisko teatru w okresie stanu wojennego. Publikował na łamach „Notatnika Teatralnego”, „Opcji”, „Przeglądu Powszechnego”, „Teatru” oraz innych periodyków naukowych. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie przygotował w 2007 roku wystawę Teatr stanu wojennego. Współtwórca studenckiego zespołu „Teatr i Polityka” z którym stworzył siedem spektakli  teatralnych. W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, współpracował jako dramaturg z Michałem Zadarą przy produkcji Orestei Iannisa Xenakisa i Krzysztofem Pastorem realizując balet I przejdą deszcze…, do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2011 roku współpracował ponownie jako dramaturg z Michałem Zadarą przy realizacjach spektakli Awantura warszawska w Muzeum Powstania Warszawskiego i Prolog Czesława Miłosza w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Dyrektor artystyczny EYE ON CULTURE FESTIVAL.