Dominik Drabarek

ewl_5881Student politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracujący w obsłudze widowni Teatru Kwadrat. Miłośnik jazzu i kolarstwa szosowego. Do jego głównych kompetencji należy organizacja after party i dbanie o Gości podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie.