Grażyna Gławnicka

Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Członkini Koła Naukowego „Teatr i Polityka”, w którym od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych. W 2015 roku ukończyła szkolenie  z zakresu zarządzania zespołem, które organizowane było przez PGE Narodowy. Praktykantka pisma tłumaczeniowego Instytutu Polonistyki Stosowanej „Silva Rerum”. Jako wolontariuszka uczestniczyła m. in. w EUCYS 2014, ORLEN Warsaw Marathon oraz Pikniku Naukowym Polskiego Radia.