Jakub Gołaś

ewl_5764Student II roku politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w pracach nad dwoma czasopismami  wydawanymi co roku przez klasę dziennikarsko-medialną w XLIX LO im. J. W. Goethego. Recenzował w nim między innymi film „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego. W 2016 roku uczestniczył w organizacji III Festiwalu Teatrów Studenckich Start.