Rewitalizacja Koszar Dragonów | SMIK - Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych

Rewitalizacja Koszar Dragonów

Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych oraz Koalicja Organizacji Pozarządowych na rzecz Rewitalizacji Koszar Dragonów

Jako strona społeczna – porozumienie wielu organizacji działających na rzecz szeroko rozumianej kultury, pragniemy włączyć się w działania na rzecz ożywienia tego terenu przez mieszkańców Olsztyna i dla mieszkańców Olsztyna. Proponujemy stworzenie unikatowej w skali kraju partnerskiej strategii (miasto, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) rewitalizacji Koszar Dragonów wraz z programem dalszych partnerskich działań na rzecz ożywienia koszar.

Piszą o nas: Gazeta.pl